Detaljregulering for Sande, del av Langslågata 10, gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48. bnr. 1 - høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplanen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 3. januar 2020.

Klikk for stort bilde 

Hensikten med planarbeidet er regulering av 4 nye boligtomter i området mellom Sandegardene og eksisterende bebyggelse.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Sunndal kommune post@sunndal.kommune.no eller ved vanlig post til: Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra.

Plandokumentene ligger vedlagt, se linker under:

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 510 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

Saksframlegg til 1. gangs behandling (PDF, 597 kB)

Møteprotokoll, behandling i formannskapet 30.10.2019 (PDF, 166 kB)

Høringsbrev (PDF, 843 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra