Graving

Har du behov for å grave i kommunal veg, vegkant eller annen kommunal eiendom? Da må du ordne med gravemelding.

Hvorfor må jeg sende inn gravemelding?

Alt arbeid som gjør at du må grave i kommunal grunn (veger, parkeringsplasser, friområder etc.), krever at du må hente inn tillatelse før graving kan starte.

Det ligger ofte tekniske anlegg i kommunale veger og plasser, og det blir til ulempe for mange innbyggere dersom det oppstår skader på disse som følge av gravingen. Det er derfor viktig at du skaffer deg informasjon om hva som finnes i grunnen før gravingen starter.

Kan jeg grave selv?

Ja, det kan du, men vi anbefaler at du fyller ut gravemelding selv om du skal grave på egen eiendom, for å sikre at det ikke oppstår skade på kabler/ledninger som evt. krysser eiendommen din.

Ved behov for graving i kommunal grunn må du uansett benytte en entreprenør til gravearbeidene. Denne skal også sørge for å sende inn gravemelding med tilhørende vedlegg.

Slik søker du

Fyll ut skjema for gravemelding. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om det er behov for å sende inn gravemelding.

Vi kan hjelpe deg med kart over kommunale ledningsanlegg, og i enkelte tilfeller også private stikkledninger.

Skjema for gravemelding

Bestille kart

Artikkelliste