Her kan du bestille kart og eiendomsinformasjon fra Sunndal kommune

Etter Forskrift om utlevering skal utlevering av nabolister kun skje til personer som har et formål i samsvar med matrikkellovens § 30.

Hva kreves 

  • Den som bestiller en naboliste må fortelle kommunen hva nabolisten skal benyttes til.
  • Nabolisten sendes kun til tinglyst eier eller firma med legitimert behov.
  • Dersom kommunen kan verifisere at e-postadresse og tinglyst eier er den samme, vil nabolisten bli sendt som e-post. I motsatt tilfelle vil brev bli sendt til tinglyst eier av eiendommen.

Følgende kart kan bestilles

  • Plott av grunnkart, ortofoto, oversiktskart eller reguleringskart med bestemmelser
  • Digitale kartdata og digitale ortofoto
  • Eiendomsmeglerpakker med kart og naboliste
  • Situasjonskart og naboliste

Hvordan bestille

Du kan bestille kart fra kommunen eller bestille direkte fra kartleverandør.

Bestill fra kommunen

Bestill kartinformasjon,  send e-post eller ring oss. Kontaktinformasjon finner du til høyre på siden.

Mange av våre kunder kjøper data enten til bruk for eiendomsomsetning eller for å sende inn en byggesøknad.

Bestill fra kartleverandør

Megleropplysninger, situasjonskart og nabolister kan bestilles digitalt direkte via en av våre kartleverandører.

  Infoland
  Norkart

 

Sunndal kommune har et samarbeid med Ambita AS om levering av kostnadsbelagte kart og eiendomsopplysninger digitalt. Via infoland kan både firma og privatpersoner registrere seg som bruker og bestille det man trenger av eiendomsopplysninger. Her kan det bestilles enkeltprodukt som situasjonskart, reguleringsplaner med bestemmelser, bygningstegninger og matrikkelbrev. Det er også mulig å bestille meglerpakker med ulike produkt.

Disse opplysningene er som nevnt over kostnadsbelagt. En kan betale som ved andre nettkjøp ved å legge inn bankkortopplysninger eller inngå avtale med Ambita AS om fakturering en gang i måneden. Bestillingen blir sendt til kommunen og vi sender opplysningene på e-post som PDF-vedlegg innen 3 eller 5 dager ut fra hva som er bestilt.

Systemet er åpent for bestilling 24 timer i døgnet.