Fri sikt - ditt ansvar

Det skal være trafikksikkert langs veiene våre, også for våre yngste innbyggere, og har du eiendom som grenser til vegkryss eller fortau, kan du bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner.

Hvilket ansvar har du?

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf Vegloven §31 og §43).

Du er ansvarlig for å hindre at det oppstår ulykker ved å sikre god sikt ved din avkjørsel og langs hagen mot gata. Hekker og trær vokser fort og gjerder kan være montert slik at sikten hindres.

Vegetasjon som hindrer sikt kan være en dødsfelle, spesielt for de aller minste som ferdes langs våre veger. Dersom bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekker og busker kan det oppstå farlige situasjoner for fotgjengere, syklister og andre bilister. 

Slik gjør du det

Les informasjonsbrosjyren Klipp hekk og busker (PDF, 3 MB) utarbeidet av Statens vegvesen om hvordan du sørger for fri sikt i samsvar med Vegloven. 

I alvorlige tilfeller kan Sunndal kommune eller Statens vegvesen pålegge deg å rydde opp. Siste utvei for å unngå farlige forhold er at kommune eller vegvesen står for ryddingen, og krever sine utlegg betalt av deg.

Ønsker du hjelp eller flere opplysninger, kan du henvende deg til oss. Du finner kontaktinformasjon til høyre på siden.

Meld fra om farlige forhold

Opplever du farlige situasjoner i ditt nærområde som følge av dårlig sikt, kan du gi oss beskjed om dette. Fyll ut Meld feil og mangler tilknyttet kommunale veger og plasser, og send inn.

NB! For at henvendelsen skal bli fulgt opp må den meldes inn til oss via skjema på hjemmesiden, telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp henvendelser formidlet i sosiale media.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 997 77 830
Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april