Vannprøvetaking / drikkevannskontroll

Kontroll av kommunal vannforsyning

Vannkvalitet overvåkes kontinuerlig ved kommunens vannverk gjennom regelmessig prøvetaking.

Vannprøver tas i henhold til egen prøvetakingsplan for alle kommunens vannverk, og sendes til Trollheimslab as i Surnadal. De kommunale vannverkene i Sunndal leverer under normale forhold god vannkvalitet til abonnentene.

Dersom det oppstår unormale forhold med hensyn til vannkvalitet, farge eller vanntrykk, kan du melde dette til oss ved å fylle ut Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg, eller du kan ringe oss. Kontaktopplysninger finner du til høyre på siden.

Utenom kontortid kan du også varsle på vakttelefon 71 67 10 00.

Kontroll av private vannverk

Den som vil ha utført analyse av vann fra privat vannforsyning kan henvende seg direkte til Trollheimslab as : tlf. 71 65 55 72. Adresse: Postboks 124, 6556 Surnadal.

De sender deg prøveflaske og instrukser for hvordan prøven skal tas.

Du kan spare fraktkostnader ved å levere prøveflaska di sammen med kommunens forsendelser.

I 2021 skal kommunen sende inn vannprøver på mandager i oddetallsuker. Prøven din må da leveres inn til Servicekontoret (Rådhuset) innen kl 10:00 på innsendingsdagen.

Ta kontakt med Trollheimslab AS for priser og mer informasjon om vannprøvetaking.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april