Vannprøvetaking / drikkevannskontroll


Kontroll av kommunal vannforsyning

Vannkvalitet overvåkes kontinuerlig ved kommunens vannverk gjennom regelmessig prøvetaking.

Vannprøver tas i henhold til egen prøvetakingsplan for alle kommunens vannverk, og sendes til Nemko-Norlab. De kommunale vannverkene i Sunndal leverer under normale forhold god vannkvalitet til abonnentene.

Dersom det oppstår unormale forhold med hensyn til vannkvalitet, farge eller vanntrykk, kan du melde dette til oss ved å fylle ut Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg, eller du kan ringe oss. Kontaktopplysninger finner du til høyre på siden.

Utenom kontortid kan du også varsle på vakttelefon 71 67 10 00.

 Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg

 

Kontroll av private vannverk

Den som vil ha utført analyse av vann fra privat vannforsyning kan henvende seg direkte til Nemko-Norlab.

De sender deg prøveflaske og instrukser for hvordan prøven skal tas.

Du kan spare fraktkostnader ved å levere prøveflaska di sammen med kommunens forsendelser.

 

Vannprøver sendes inn på mandager i oddetallsuker. Prøven din må da leveres inn til servicekontoret (rådhuset) innen kl 10:00 på innsendingsdagen.

Ta kontakt med Nemko-Norlab for priser og mer informasjon om vannprøvetaking.

Informasjon om vannprøvetaking