Vannprøvetaking / drikkevannskontroll

 

Kontroll av kommunal vannforsyning

Vannkvalitet overvåkes kontinuerlig ved kommunens vannverk gjennom regelmessig prøvetaking.

Vannprøver tas i henhold til egen prøvetakingsplan for alle kommunens vannverk, og sendes til Trollheimslab as i Surnadal. De kommunale vannverkene i Sunndal leverer under normale forhold god vannkvalitet til abonnentene.

Dersom det oppstår unormale forhold med hensyn til vannkvalitet, farge eller vanntrykk, kan du melde dette til oss ved å fylle ut Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg, eller du kan ringe oss. Kontaktopplysninger finner du til høyre på siden.

Utenom kontortid kan du også varsle på vakttelefon 71 67 10 00.

 Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg

 

Kontroll av private vannverk

Den som vil ha utført analyse av vann fra privat vannforsyning kan henvende seg direkte til Trollheimslab as : tlf. 71 65 55 72. Adresse: Postboks 124, 6556 Surnadal.

De sender deg prøveflaske og instrukser for hvordan prøven skal tas.

Du kan spare fraktkostnader ved å levere prøveflaska di sammen med kommunens forsendelser.

 

Vannprøver sendes inn på mandager i oddetallsuker. Prøven din må da leveres inn til Servicekontoret (Rådhuset) innen kl 10:00 på innsendingsdagen.

Ta kontakt med Trollheimslab AS for priser og mer informasjon om vannprøvetaking.

Informasjon om vannprøvetaking

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 91 38 62 94

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)