Stengt vann

Hvis vi har behov for å stenge vannforsyningen til eiendommen din, vil du motta en SMS eller en talemelding fra oss.

Motta telefonvarsling

Årsaker til at vannforsyningen må stenges kan for eksempel være

  • vedlikehold eller tetting av lekkasjer på vannledningen
  • tilknytning av ny stikkledning eller utvidelse av ledningsnettet

Du kan oppleve brunt og grumset vann i kranene når vannet settes på igjen. Åpne kranene i huset, og la vannet renne til vannet er luktfritt, klart og uten grums.

Hvis du opplever at trykket i krana blir dårligere, kan årsaken være at silen i krana er blitt tett.

 

Ved tett kran kan du skru av silen foran på krana, og skyll den ren før du skrur den på igjen. - Klikk for stort bildeForklaring på hva du skal gjøre ved tett vannkran

Artikkelliste