Kontakt vann og avløp utenom ordinær åpningstid

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur innenfor vann og avløp, inkludert vannbehandlingsanlegg, renseanlegg og pumpestasjoner.
 

Du kan ta kontakt med oss på vakttelefonen dersom du:

  • opplever trykkfall eller bortfall av vann uten at dette er varslet av Sunndal kommune på forhånd
  • opplever oversvømmelse av vann/kloakk i kjelleren
  • oppdager lekkasjer på kommunale ledninger
  • oppdager andre hendelser som berører kommunale ledningsanlegg med tilhørende utstyr

Dersom du oppdager hendelser på private ledninger eller stikkledninger, må du ta kontakt med en av de lokale rørleggerbedriftene.

Vakttelefoner utenom arbeidstid