Morsmålsopplæring

Morsmål og tospråklig opplæring

Elever med annet morsmål enn norsk har om nødvendig rett til lese- og skriveopplæring på morsmålet og/eller tospråklig fagopplæring med det mål å få nødvendig kunnskap i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Det er en forutsetning at eleven behersker morsmålet godt slik at eleven kan bruke morsmålet som støtte for å bli bedre i norsk.

Retten til lese- og skriveopplæring på morsmålet og/eller tospråklig fagopplæring følger retten til særskilt norskopplæring. Det vil si at hvis eleven har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen, har eleven ikke rett på morsmål og/eller tospråklig fagopplæring.