Sunndal ungdomsskole

Sunndal ungdomsskole tar imot elevene fra kommunens fem barneskoler. Skolen er lokalisert på Sande i sentrum av Sunndalsøra.

De nye lokalene til Sunndal ungdomsskole stod ferdig i januar 2010. Skolen deler bygg med kulturskole, sportshall og svømmehall, og ligger like ved barneskole, videregående skole og idrettsanlegg.   

Skolens visjon:

"Trivsel og læring!"

Skolen deltar i MOT programmene robust ungdom og skolen som samfunnsbygger.

> Om MOT

 

Elever og ansatte

Skoleåret 2022–2023 har skolen 212 elever fordelt på 10 klasser på 8. til 10. trinn.
Skolen har 55 ansatte.

 

Skolestart og -slutt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00–14.40
Onsdag 08.00–14.40

 

FAU - leder er Roar Håkonsen, telefon: 468 24 275, e-post: roar.hakonsen@statnett.no

Informasjon om FAU og andre utvalg

 

Elevrådsleder er Isak Selfors Henriksen

Informasjon om elevrådsarbeid