Gjøra oppvekstsenter

Gjøra oppvekstsenter ligger i bygda Gjøra, 34 km fra sentrum i retning Oppdal.

Skole

Organisering

Skoleavdelinga har elever på 1. til 7. trinn og skolefritidsordning. Skoleåret 2022/23 har skolen 19 elever, fordelt i 3 klasser. Det er 6 lærere og 1 assistent ved skole/ SFO.

Opplæringsmålet er bokmål. FAU-leder er Roger Bjørbekk, telefon 951 89 046.

Skolestart og -slutt:

Mandag, onsdag og fredag 09.00 - 13.40 for alle årstrinn
Tirsdag 09.00 - 14.35 for alle årstrinn
Torsdag 09.00 - 12.55 for 1.-4. trinn og 09.00 - 14.35 for 5.-7. trinn

SFO på morgenen er samordnet med barnehagen.

Barnehage

Organisering

Barnehageavdelinga har barn fra 1 - 6 år. Barnehagen har skoleåret 2022/23 10 barn og 4 ansatte.

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalet sine 5 kurs- og planleggingsdager. Disse dagene tilbyr vi tilsyn av ufaglært personell. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 timer per dag.

Oppvekstsenteret sin visjon:

"Et trygt sted for læring"

 

 

Kontaktinformasjon

Gjøra oppvekstsenter
E-post
Mobil 992 47 696
Ole Bruseth
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 992 47 696

Adresse

Fjellgardsvegen 12, 6613 Gjøra