Gjøra oppvekstsenter

Gjøra oppvekstsenter ligger i bygda Gjøra, 34 km fra sentrum i retning Oppdal.

Skoleavdelinga har elever på 1. til 7. trinn og skolefritidsordning. Det er skoleåret 2020/21 ikke elever på 7. trinn.
Barnehageavdelinga har barn fra 1 - 6 år.

Oppvekstsenteret sin visjon:

"Et trygt sted for læring"

Skoleåret 2020/21 har skolen 17 elever, fordelt i 3 klasser. Det er 5 lærere og 1 assistent ved skole/ SFO. 

Barnehagen har skoleåret 2020/21 10 barn og 4 ansatte.

Opplæringsmålet er bokmål. FAU-leder er Roger Bjørbekk, telefon 951 89 046.

Skolestart og -slutt:

Mandag, onsdag og fredag 0900 - 1340 for alle årstrinn
Tirsdag 09.00 - 14.35 for alle årstrinn
Torsdag 09.00 - 12.55 for 1.-4. trinn og 09.00 - 14.35 for 5.-7. trinn

Kontaktinformasjon

Gjøra oppvekstsenter
E-post
Mobil 992 47 696
Ole Bruseth
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 992 47 696

Adresse

Fjellgardsvegen 12, 6613 Gjøra