Hvordan søker du om byggetiltak?

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. Sjekk om tiltaket er i henhold til planen som gjelder i området. Reguleringsplan / kommuneplan med bestemmelser finner du i karttjenesten til kommunen. Er tiltaket i konflikt med planen, må det eventuelt søkes om dispensasjon.

Veiledning

Før du går i gang med et prosjekt, kan du ta kontakt for å få svar på spørsmål om byggetiltaket. 

Søknadsskjema

Søk digitalt her: 

Byggesøknad

Du kan også laste ned og fylle ut skjema på papir.

En del informasjon skal fylles ut i selve søknaden, og noe skal legges ved som vedlegg.

Innhold og vedlegg i søknaden

Beskrivelse av hva du søker om

Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

Nabovarsel

Bestill naboliste hos kommunen eller hos Ambita Infoland

Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Naboen skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Skjema for nabovarsel finner du på byggesøknad-siden

Når du sender inn søknaden skal du legge ved:

  • blanketten opplysninger gitt i nabovarsel
  • blanketten kvittering for nabovarsel
  • eventuelle merknader fra naboene i tillegg til dine kommentarer til de.

Les mer om nabovarsling.

Kart

Skriv ut situasjonskart fra karttjenesten vår eller kontakt oss for hjelp. Kartet skal være i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak). Byggetiltaket tegnes inn på dette kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense, vei og bebyggelse i nærheten. Utearealer med garasje/biloppstillingsplass og snuplass skal også vises.

Tegninger

Det er knyttet en rekke formelle krav til utforming av tegninger, og hvilke tegninger en byggesøknad skal inneholde. Se veiledning til utforming av tegninger her:

Veiledning til tegningsdokumentasjon. (PDF, 887 kB)

Send inn søknad

Søk digitalt eller last ned søknadsskjema og send søknaden i en e-post til post@sunndal.kommune.no.

Du kan også sende papirsøknad til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller levere søknaden til servicekontoret på Rådhuset.