Hvordan søker du om byggetiltak?

På denne siden finner du informasjon om hvordan du må gå fram for å søke om byggetiltak.

Husk å gjøre nødvendige forberedelser før du setter i gang med søknaden. Sjekk stegene under.

Vi anbefaler å søke digitalt for en raskere og enklere søknadsprosess.  Det er lavere gebyr ved digital søknad enn ved papirsøknad. 

Vi tar kontakt dersom søknaden er mangelfull.


Før du fyller ut søknaden

Slik søker du

Når tiltaket er ferdigstilt