Slette seksjonering

Hva får du?

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver), og du må ha samtykke fra de andre seksjonseierne.

Hva koster det?

Det koster ingenting å slette seksjonering.

Kostnader for matrikkelbrevet du får tilsendt når slettingen er gjennomført fremgår av gjeldende gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering

Slik søker du

1. Fyll ut søknaden

  • Last ned og skriv ut Begjæring om sletting av seksjonering.
  • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.

2. Send søknaden

Lever søknaden til oss per post eller ved oppmøte. Den kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

  • Postadresse: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
  • Besøksadresse: Servicekontoret Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.