Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Du kan be om seksjonering eller reseksjonering ved å fylle ut et begjæringsskjema.

Hva får du?

  • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
  • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
  • Du får et matrikkelbrev.
     

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

  • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen.
  • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
  • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig.
     

Hva koster det?

 > Se gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering.  (PDF, 255 kB
 

Slik søker du

1. Fyll ut Begjæring om oppdeling i eierseksjoner eller reseksjonering

2. Du må sørge for at plantegninger og situasjonsplan er vedlagt begjæringsskjemaet. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver, vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Se veiledere for mer utfyllende informasjon:

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse). Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum en eier.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du ber om en begjæring om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen).

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

Hva skjer videre?

Begjæringen behandles normalt innen 12 uker.

Kontaktinformasjon

Frank Fredsvold
Byggesaksrådgiver
E-post
Mobil 90 13 45 20
Hilde Blikås
Byggesaksrådgiver
E-post
Mobil 90 11 04 01

Åpningstider

Telefontid/besøkstid: 
12.00–15.00

Besøk bør avtales
på forhånd

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra