Sunndalsøra - tettstedsutvikling i et klimaperspektiv

Strategisk plan for utvikling av Sunndalsøra i et klimaperspektiv, vedtatt i 2010.

Det er et mål at prosjektet skal bidra til at energi- og klimaspørsmål inngår som en naturlig del av kommunalt planarbeid. Det er en konkret målsetting at klimagassutslipp fra stasjonære energikilder (bygg) og fra mobile energikilder skal reduseres. 

Plandokumentene ligger vedlagt som pdf-filer i listen under. Rapportene er store dokumenter som det kan ta litt tid å få opp.

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra