Bestilling av kart, naboliste eller digitale kart

Her legger du inn bostedsadressen din.Her legger du inn bostedsadressen din.
Her skal du angi hvilken eiendom du skal varsle for (gjelder alle typer søknader).Her skal du angi hvilken eiendom du skal varsle for (gjelder alle typer søknader).Naboliste kan kun sendes til personer som har et formål i samsvar med matrikkellovens § 30. Naboliste kan kun sendes til personer som har et formål i samsvar med matrikkellovens § 30.
Felt merket med * må fylles ut

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april