Salgsbevilling

Søknadsskjema for salgsbevilling

Salg av øl, rusbrus, vin og brennevin krever kommunal salgsbevilling etter alkoholloven. Det er bare Vinmonopolet som kan selge alkohol som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol.

Virksomheter med salgsbevilling for øl må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.

I henhold til gjeldende delegeringsreglement, blir bevillinger gitt av oppvekst- og omsorgsutvalget og følger den fireårige kommunestyreperioden (2008 - 2012, 2012-2016 osv.)

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak. Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven § 1-7c.

Styrer og stedfortreder for salgsbevillingen må ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven. Den kan avlegges ved servicekontoret på rådhuset og koster kr 400.

Alkoholloven

Kunnskapsprøven