Kunnskapsprøvene

Det er tre ulike kunnskapsprøver.  En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen må ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven.