Kompensasjonsmidler for covid-19

Kalkulator Pixabay

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Om ordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har satt av midler til kommunene for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. KMD har hatt tre runder med tildeling til kommunene i løpet av 2020/2021.

Formål

Avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Kompensasjonsmidler i Sunndal

Første runde, våren 2021
Sunndal kommune fikk vinteren/våren 2021 tildelt vel 1 mill kroner, som ble utlyst i april. 
Se oversikt over tildeling av midler her. (PDF, 600 kB)

Andre runde, høsten 2021
KMD tildelte i juni en tredje del av tilskudd, der Sunndal kommune får 751 tusen kroner. 
Se oversikt over tildeling av midlene her. (PDF, 597 kB)

Tredje runde, vinteren 2022
Sunndal kommune fikk i desember 2021 tildelt 512 tusen kroner, som er lyst ut med søknadsfrist 19. januar 2022.
Se oversikt over tildeling av midlene her. (PDF, 598 kB)

 

 

Artikkelliste