Kompensasjonsmidler for covid-19

kalkulator Pixabay Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Om ordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har satt av midler til kommunene for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. KMD har hatt tre runder med tildeling til kommunene i løpet av 2020/2021.

Formål

Avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Kompensasjonsmidler i Sunndal

Første runde, våren 2021
Sunndal kommune fikk vinteren/våren 2021 tildelt vel 1 mill kroner, som ble utlyst i april. 
Se oversikt over tildeling av midler her. (PDF, 600 kB)

Andre runde, høsten 2021
KMD tildelte i juni en tredje del av tilskudd, der Sunndal kommune får 751 tusen kroner. 

Utlysning av kompensasjonsmidler oktober 2021, med søknadsfrist 17. oktober

Se oversikt over tildeling av midlene her. (PDF, 597 kB)

Tredje runde, vinteren 2022
Sunndal kommune fikk i desember 2021 tildelt 512 tusen kroner, som er lyst ut med søknadsfrist 19. januar 2022:

Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler til lokale bedrifter januar 2022.

 

 

Åpningstider

Mandag – fredag:
09.00–16.00 (1. september - 30. april)
09.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra