Tiltak i beiteområder – søknadsfrist 1. april

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserar fleire beitebrukarar innanfor eit definert utmarksbeiteområde. Tilskot til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda.

Kommunen behandlar og avgjer søknader om tilskot. Kommunen har utarbeidd retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

 Vedtatte retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder Sunndal kommune 2023-2026 (PDF, 137 kB)

Søknadsfristen i 2024 blir utvidet til 1. april på grunn av revisjon av retningslinjene. 

Kommunen har hatt møte med faglag 05.02.2024 og sender forslaget til nye retningslinjer på høring ved behov til Statsforvalteren i Møre og Romsdal før behandling i fagutvalget teknikk,-  miljø- kulturutvalget i kommunen. Link over er gamle retningslinjer som ikke er gjeldende!

Søknadar sendast inn digitalt:

ID-porten/Altinn

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektorets nettsider.

Landbruksdirektoratets nettsider