Tiltak i beiteområder

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserar fleire beitebrukarar innanfor eit definert utmarksbeiteområde. Tilskot til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda.

Kommunen behandlar og avgjer søknader om tilskot. Kommunen har utarbeidd retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

 > Vedtatte retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder Sunndal kommune 2023-2026 (PDF, 137 kB)

Søknadsfristen i 2023 årlig er utvidet til 1. mars på grunn av undersøkelse for behov for revisjon av retningslinjene. Det kom ikke inn behov for revisjon. Retningslinjene ble derfor adminstrativt videreført til og med 2026.

Søknadar sendast inn digitalt:

ID-porten/Altinn

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektorets nettsider.

Landbruksdirektoratets nettsider