Tiltak i beiteområder

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserar fleire beitebrukarar innanfor eit definert utmarksbeiteområde. Tilskot til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda.

Kommunen behandlar og avgjer søknader om tilskot. kommunen har utarbeidd retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

Sjå her:  Vedtatte retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder Sunndal kommune 2020-2021 (PDF, 447 kB)

Søknadsfristen årlig er 15. februar.

Søknadar sendast inn digitalt via ID-porten/Altinn.

 

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga ved å klikke: Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontaktinformasjon

Tore Ulvund
rådgiver
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra