Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar i fylket, ut frå gitte kriterium.

Sjå nærmare informasjon om Regionalt miljøprogram(RMP) på  Statsforvaltaren si side. Her finn ein også fullstendig oversikt over alle tilskotsordningane i menyen til høgre på sida (under Dokumenter).  

Statsforvaltaren si side

Søknadsperioden for regionalt miljøprogram er fra 15. september til og med 15. oktober. For beitelag som søker tilskudd etter § 5 "Drift av beitelag", er fristen 15. november.

Elektronisk søknad

MERKNAD: Søker du for sent får du kr. 1000,- i trekk per dag.