Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar i fylket, ut frå gitte kriterium.

Sjå nærmare informasjon om Regionalt miljøprogram(RMP) på  Statsforvaltaren si side. Her finn ein også fullstendig oversikt over alle tilskotsordningane i menyen til høgre på sida (under Dokumenter).  

Søknadsperioden for regionalt miljøprogram er fra 15 september til og med 15. oktober.

elektronisk søknad på denne ordninga.

MERKNAD: Søker du for sent får du kr. 1000,- i trekk per dag.

Kontaktinformasjon

Tore Ulvund
rådgiver
E-post
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra