Drenering av jordbruksjord

Sunndal kommune har tilskudd til drenering av jordbruksjord, og oppfordrer de som har tenkt tanker om at drenering skulle vært gjort, om å sende inn søknad snarest. Oppgradering av rørsystemer i forbindelse med mer nedbør og opprensking av eksisterende drenering er blant aktuelle tiltak.

For søknadsskjema, rapportere utført tiltak og anmode om utbetaling, se her:

Regelverk og lenke til elektronisk søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratet sine sider.