Drenering av jordbruksjord

Sunndal kommune har tilskudd til drenering av jordbruksjord, og oppfordrer de som har tenkt tanker om at drenering skulle vært gjort, om å sende inn søknad snarest. Oppgradering av rørsystemer i forbindelse med mer nedbør og opprensking av eksisterende drenering er blant aktuelle tiltak.

For søknadsskjema, rapportere utført tiltak og anmode om utbetaling.

Regelverk og lenke til elektronisk søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratet sine sider