Søk om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark skal til kommunen, uansett om det er i eller utenfor verneområdene.

Søk elektronisk

Vennligst les hele denne siden her og sjekk relevant regelverk først. Det skal primært brukes elektronisk skjema. Det er laget en veiledningen til skjemaet, og du finner også veiledning inne i skjemaet,  klikk på "i"-knappene i skjema for ekstra informasjon underveis.

Søknadsskjema motorferdsel i utmark 

Hva skal søknaden inneholde

Søknaden skal inneholde kart som viser hvor du skal kjøre så sant dette ikke entydig kan beskrives i søknaden. Se veiledning til skjema for hvordan du kan ta ut og lagre kart som vedlegg.

Er søknaden grunngitt i funksjonshemning (dvs. forflytningshemning), skal det legges ved legeattest på fastsatt skjema.  Merk at nedsatt førlighet på grunn av alder ikke er funksjonshemning.

Mangelfulle søknader blir returnert med veiledning om hva som mangler.

Saksbehandling

Merk at for motorferdsel på bar mark kreves politisk behandling og at saksbehandlingstiden derfor kan være  lang.

I møteplanen ser du oversikt over politiske møter.

Egen utlysning for løyver til leiekjøring

Løyver til leiekjøring med snøscooter (nasjonal forskrift § 5 a) kan bare søkes etter konkret utlysning, normalt hvert fjerde år. Det skal nyttes eget skjema, som legges ut når dette er aktuelt. Kommunen forutsetter de fleste transportbehov utenom jord- og skogbruk og offentlige tjenester løst med leiekjører.

 > Oversikt over leiekjørere i Sunndal 2023–2026 (PDF, 180 kB)
 

Søknad i verneområder

67 % av kommunen er naturvernområder. Her er reglene for motorferdsel strengere enn utenfor.

Husk å oppgi i søknaden om den gjelder naturvernområde(r) og hvilke(t).

Leiekjørerne kan ta oppdrag uten nærmere formaliteter i følgende områder:

  • Under skoggrensen i Grødalen, Geitådalen, Grøvudalen og Lindalen
  • Etter veien i Torbudalen
  • Over fjellet til Torbudalen i vinterferie og påske (men bare hvis veien til Osbu er stengt)

Ellers i verneområdene må du søke vernemyndigheten via kommunen, for så å henvende deg til leiekjører når (om) du får tillatelse.

Informasjon og skjema for søknader i verneområdene i Dovrefjell


Send søknaden via kommunen -  spesielt viktig om du har hatt tillatelse tidligere. 
hjemmesiden for verneområdestyret for Trollheimen finner du søknadsskjema for deres områder.