Motorferdsel i utmark

Lov- og regelverket for motorisert ferdsel i utmark er omfattende og komplisert. Nedenfor følger en oppsummering, og linker til selve regelverket.

Med en setning kan regelverket oppsummeres slik:
Har du et klart nytteformål, vil du normalt kunne kjøre hensynsfullt i utmark, er du ute for din egen fornøyelse, skal du bruke beina!

Regelverket

Hensikten med regelverket er å beskytte vår gjenværende natur mot forstyrrelse og ødeleggelse og å gjøre det mulig å oppleve fravær av motorstøy - noe som blir stadig vanskeligere i vårt samfunn.

Utenfor landbruksnæring og en del offentlige formål er altså motorferdsel i utmark forbudt, i noen tilfelle kan du få tillatelse etter søknad. Se lenke til kommunal forskrift og kommunale saksbehandlingsregler til høyre på siden.

Merk at Sunndal ikke tillater kjøring med egen scooter til hytter.  Dette henvises til etablert ordning med leiekjøring - se saksbehandlingsreglene pkt 6 c). 

Se oversikt over leiekjørere i perioden 2023-2026 her. (PDF, 180 kB)