Trommer/slagverk

Her spiller vi trommer fra alle verdens hjørner.  Etter hvert går mange over til trommesett i band eller i korps. 

Overordna mål

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene

  • oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå
  • oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling
  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
  • bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk
  • utvikle evnen til samspill og samarbeid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning  i musikk
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

     

Band

Vi prøver så godt vi kan å sette elever sammen i band, slik at de får mest mulig bandtrening. I bandtimene får du lære hvordan du skal gå fram for å spille ei låt du hører. Vi går gjennom alle de ulike instrumentene, og målet er at elevene skal bli selvstendige og selvgående.

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Skolevegen 16, 6600 Sunndalsøra