Trommer/slagverk

Her spiller vi trommer fra alle verdens hjørner.  Etter hvert går mange over til trommesett i band eller i korps. 

Overordna mål

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene

  • oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå
  • oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling
  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
  • bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk
  • utvikle evnen til samspill og samarbeid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning  i musikk
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

     

Band

Vi prøver så godt vi kan å sette elever sammen i band, slik at de får mest mulig bandtrening. I bandtimene får du lære hvordan du skal gå fram for å spille ei låt du hører. Vi går gjennom alle de ulike instrumentene, og målet er at elevene skal bli selvstendige og selvgående.

Artikkelliste