Kurs i kulturskolen

Sunndal kulturskole kan tilby følgende kurs:

Sang, glede og bevegelse

Vi ønsker å gi et musisk tilbud til barnehagebarn i Sunndal, aldersgruppe 3-5 år. Sang vil være et bærende element. Musikalsk utgangspunkt vil være sanger fra vår lokale sangskatt.

 

Sangverksted med Lone og Igor

Sangpedagog Lone Eines arbeider med elevene om et sangutvalg på ca 5 sanger. Vi tar sikte på å vise dette frem på slutten av kurset. Ved framføringa vil elevene veksle mellom å være solister og korister. Målgruppa kan være både småtrinn- og mellomtrinnselever.

 

Klasseorkester i skolen

Dette er et samspilltilbud for hele klasser med lærer Frode Bae. Hver klasse jobber med samspill 2 timer per uke i 7 uker. Hver klasse skal etter endt kurs framføre låtene de har jobbet med for skolens elever.

 

Fiolin med Synnøve

Fiolinundervisning i grupper på inntil 8 elever. Kulturskolen låner ut instrumenter. Ansvarlig lærer er Synnøve Hammervold.
Omfang: 45 min per uke i 8 uker

 

Gitarkurs med Frode

Verkstedet legger opp til 45 minutters undervisning per uke i 8 uker. Hver gruppe skal etter endt kurs framføre låtene de har jobbet med for skolens elever.