Drama

Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • Utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • Kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • Oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • Utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • Utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og fremtid
  • Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Kontaktinformasjon

Ingemar Andersson
Rektor
E-post
Telefon 71 69 94 70

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Skolevn. 16, 6600 Sunndalsøra