Drama

Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • Utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • Kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • Oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • Utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • Utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og fremtid
  • Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Kontaktinformasjon

Hege Lauritzen
Danse- og dramalærer
E-post
Mobil 905 76 075

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Skolevegen 16, 6600 Sunndalsøra