Drama og scenekunst

 

Gjennom arbeidet med scenekunst skal elevene

  • Utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • Kunne anvende kropp og stemme som kommunikasjonsmiddel
  • Oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • Utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • Utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og fremtid
  • Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning 
  • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv