Band/samspill

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillaktivitetene og konsertene. Basert på en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening og i et vidt sjangerspenn.

Gjennom arbeid i samspill og band skal eleven:

  • oppnå gode ferdigheter på sitt instrument, på alle nivåer og ut i fra ambisjonsnivå
  • oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling
  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
  • bli aktive lyttere med nært forhold til musikk
  • utvikle evnen til samspill og samarbeid
  • få muligheter itl fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i musikk
  • bli ressurspersonser som bidrar til et levende kulturliv