Sunndal frivilligsentral

Sunndal Frivilligsentral ønsker å være en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen trenger hjelp og andre vil hjelpe. Over tid opplever mange at rollene skifter.
Om du ønsker å bidra som frivillig hjelper, inngår du ingen langsiktig avtale. Du bestemmer selv hvor lenge du vil være knyttet til sentralen.

Hva tilbyr vi?

 • Strikkekafè, tirsdag og torsdag.
 • En-til-en hjelp.
 • Regnskapsføring for lag og organisasjoner som ikke er momspliktige.
 • Utlån av møterom til lag og organisasjoner.
 • Julegrantenning i samarbeid med Sunndal kommune.
 • Fast sekretær i Sunndal Musikkråd.
 • Natteravn.
 • Ferieklubb for barn og unge mellom 10 og 15 år.
 • Aktiviteter i samarbeid med kulturkoordinatorene ved Sunndal Helsetun.
 • Samarbeid med lag, foreninger, frivillige og kommunens enheter.
 • Frivilligtorget. Dagen der lag og organisasjoner får presentere seg selv og hva de står for.
 • Tirsdagskaffe ved omsorgsboligene i Ringvegen i samarbeid med LHL, Røde Kors og Reumatikerforeningen.
 • Sekretær i Støtteforeninga for Sunndal Pensjonistsenter

Vår visjon

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.
Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.

Kontaktinformasjon

Sissel Halset Storslett
Leder Sunndal frivilligsentral
E-post
Mobil 468 16 169