Lag og foreninger

Her kan du finne oversikt over lag og foreninger i Sunndal.

For deg som liker høy puls
Lag og foreninger: For deg som liker høy puls
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Driva IL Georg Aarnes Nisja georgaan@gmail.com
Grøa IL Tore Halmøy 905 25 969 groa.il@outlook.com
IL Ulvungen Frank Aune 481 93 821 frank.aune1@gmail.com
Kvass/Ulvungen Jermund Ansnes 911 90 381 leder@kvassulvungen.no
Nordvesten klyvarlag Jan Gunnar Kalvik 908 51 246 jgk86@hotmail.com
Sunndal golfklubb Erik Nordvik 95 72 65 00 post@sunndal-golfklubb.no
Sunndal alpinsenter Marit Hjellmo 470 24 189 marit.hjellmo@sunndal.kommune.no
Sunndal IL fotball Jørund Svensli 906 50 602 post@sunndalfotball.no
Sunndal IL friidrett Dag Egil Bundgaard 992 64 180 dagebund01@gmail.com
Sunndal IL håndball Britt Brusethaug 416 36 678 sunndal.handball@gmail.com
Sunndal karateklubb Odd Andersen 419 29 911 shotokan65@hotmail.com
Sunndal svømme- og livredningsklubb Tine Grytnes Laskerud 975 39 234 tine@angvikgrytnes.no
Sunndal turn Ronny Andreassen 405 51 995 ronny539@gmail.com
Sunndal idrettsråd Helge Kristiansen 959 44 195 helge@kjoretoyservice.no
Øksendal IL Anders Sæther 996 92 570 anders.sather295@gmail.com
Helsehuset trening Thomas Kjørnes 936 92 760 post@helsehuset.as
Ragnarok fitness Gunnhild R. Rød 417 25 090
Fitnesspoint Sunndalsøra sunndalsora@fitnesspoint.no
Sunndal ungdervannsrugby Roy-Arne Vågbø 950 24 476 roywag83@gmail.com
Lockout Kettlebell Club Stig Oldervik 415 59 088 oldervik@live.no
Wahls trening- og avspenning Hanne Wahl Pedersen 938 75 764
Surnadal Tae Kwon-Do klubb Kjell Gunnar Polden 481 01 807 kjpolden@hotmail.com
Aura B.I.L. Berit Berset 924 61 282 berit.berset@statkraft.com
Sunndal Badmingtonklubb Tuva Monsøy 416 78 567

 

For deg som er dyreglad
Lag og foreninger: For deg som er dyreglad
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Sunndal hundeklubb Victoria Pettersen 465 05 991 anette.nilsen@gmail.com
Sunndal og omegn travklubb Elin Nisjaløkk 482 00 163 elinisjal@hotmail.com
Sunndal vilt- og fiskelag Halvard Hagen 900 96 330 halvard.g.hagen@gmail.com
Sunndal rideklubb Turid S. Aas 482 12 112 post@sunndalrideklubb.com
Sunndal jeger- og fiskeforening Ole Kr. Løvik 468 87 514 olovik106@gmail.com

 

For de treffsikre
Lag og foreninger: For de treffsikre
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Hov skyttarlag Jon Arne Evensen 918 62 509 hov@skytterlag.no
Sunndal pistolklubb Helge Kristiansen 959 44 195 sunndalpistolklubb@gmail.com
Sunndal skyttarlag Arnfinn Kamsvåg 901 17 942 sunndal@skytterlag.no
Ålvundfjord og Ålvundeid skyttarlag Arnstein U. Grüner 484 70 866 www.skyttarlaget.no
Sunndal paintballklubb Ole Kristian Lervik 958 01 400 ole-k-l@hotmail.com
Jordalsgrend og Øksendal Skytterlag Anders Lervik 908 68 221 jordalsgrend-oksendal@skytterlag.no

 

For deg som er ung
Lag og foreninger: For deg som er ung
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Fossekallen 4H Ingeborg Sande Hjellmo 986 11 125 ingborghjellmo@icloud.com
Jordalsgrenda ungdomslag Gerda Lervik 900 37 011 gerda.sporsem.lervik@sunndal.kommune.no
UL Frihug Trygve Stavik 911 30 346
Øksendal ungdomslag Siw Smistad 906 96 135
Ålvundfjord ungdomslag Kari Grete Vevang 971 67 932 kari.grete.vevang@gmail.com

 

For deg som trives på sjøen
Lag og foreninger: For deg som trives på sjøen
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Sunndalsøra småbåtlag Kjell Jostein Sandvik 908 51 728 styret@sslhavna.no
Øksendal småbåtlag Jarle Sjølset 901 33 296 jarlesjol@gmail.com
Ålvundfjord småbåtlag Petter Ansnes 918 56 225 smabatlaget@gmail.com
Jordalsgrenda småbåtlag Ola Viset 958 28 249

 

For deg med en politiker i magen
Lag og foreninger: For deg med en politiker i magen
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Sunndal Arbeiderparti Hilde Furre 402 88 636 hildefurre@hotmail.com
Sunndal FRP Lill-Elin Vangen 975 48 469 l-vangen@online.no
Sunndal Høyre Arild Håkonsen 905 92 599 arild.hakonsen@hydro.com
Sunndal KRF Ingunn Karijord 970 82 586 budeiaingunn@hotmail.com
Sunndal Senterparti Jørgen Singsdal 930 42 957 singsdal@hotmail.com
Sunndal SV Erling Outzen 905 02 418 erling.outzen@gmail.com
Sunndal Venstre Steinar Husby 905 88 438 husbysteinar@gmail.com
Sunndal MDG Germain Schmid 992 76 341 germain.schmid@gmail.com
Rødt Sunndal Silje Alise Ness 417 68 626 siljealise@gmail.com

 

For deg i din beste alder
Lag og foreninger: For deg i din beste alder
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Sunndal gla´dans Sverre Seter 911 26 154 sverre.seter1941@gmail.com
Sunndal pensjonistforening Knut Fredriksen 930 52 944
Sunndal seniordans Laila Munkvold 971 48 143 laila.irene.munkvold@gmail.com
Støtteforeninga Sunndal Pensjonistsenter Lillian Neergård 908 34 578

 

For den kreative
Lag og foreninger: For den kreative
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
JazzåTeatret Kristian Lund Silseth 993 84 724 rektor@nordmore.fhs.no
Compassion 2 Dance Company Tendai Makurumbandi 924 67 050 www.compassion2dance.com
Sunndal kunstlag Hilde Furre 402 88 636 sunndal.kunstlag@hotmail.com
Sunndal husflidslag Anne Margrete Nerland 902 14 502 anne.margrete.nerland@gmail.com
Øksendal vevstue Anne Marie Sjølset 952 97 370
Ålvundfjord fotoklubb alvundfjordfk@gmail.com
Ålvundeid og Ålvundfjord husflidslag Inger Elisabeth Bråten 482 70 941 inger-elisabeth@live.no

 

For sangfuglen
Lag og foreninger: For sangfuglen
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Dalen Mannskor Egil Reiten 993 44 422 egil.reiten@gmail.com
JazzåKoret Harriet Berntsen 991 57 947 harriet.berntsen@gmail.com
Sunndal pensjonistkor Ola Tronsgård 913 30 385
Øksendal songlag Turid Stave 952 27 905 turid.stave@gmail.com
Ålvundeid barnekor Liv Anne Innerdal 911 19 475 asbjorninnerdal@gmail.com
Hov barnegospel og minigospel Ingebjørg C. P. Storset 959 73 198 kantor@sunndal-kirke.no
Dalakvartetten Bjørn Stomsvik 934 50 521 bjornstomsvik@gmail.com
Gamle gutter – blott til lyst Bjørn Stomsvik 934 50 521 bjornstomsvik@gmail.com
Røyst Tuva Vaage Brådalen tuvis-87@hotmail.com

 

For deg i kretsene
Lag og foreninger: For deg i kretsene
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon
Liljekorvallen Marit Ester Magerøy 71 69 77 44
Fale bygdekvinnelag - nedlagt
Fale grendahus AL Hallvard Vermøy 971 99 130
Furu grendalag Lisbeth Torsø 416 24 522
Gjøra bygdeutvikling Endre Klingøy 918 70 531
Gjøra bygdekvinnelag Merete Bolme 909 67 963
Gjøra menighetshus Igny Breen Hagen 480 74 732
Grøa Bygdelag Ragnhild Næss 905 09 368
Grøa samfunnshus John H. Heggem 905 03 741
Kjellarstuo (pub/lokale) Hanne Fleischer 466 38 049
Musgjerd grendahus Anders H. Kamsvåg 900 21 026
Samfunnshuset Fossheim Tore R. Ulvund 479 63 113
Sunndal bondelag Knut Flatvad 922 30 730
Tredal vel Hønhuset Monica Rivedal 474 17 191
Øksendal arbeiderlag Marta Perez 967 40 121
Øksendal bygdelag Astrid Sæter 913 66 664
Øksendal Festidalen Eivind Kjellstad 416 12 063
Øksendal bygdekvinnelag Karin Vike 971 22 692
Øksendal samfunnshus Eivind Kjellstad 416 12 063
Ålvundeid bedehus Egil Veddeng 984 19 960
Ålvundeid bygdelag Leif Arne Mo 901 03 441
Ålvundeid grendahus Dag N. Gjerdsvoll 901 06 223
Ålvundeid bygdekvinnelag Grethe Uran 47 89 07 55
Ålvundfjord bygdelag Kari Grete Vevang 971 67 932
Guttelaget Etiopiagutane Egil Vidar Veddeng 984 19 960
Romfo søndagsskole Rita Flatvad 907 55 034
Øksendal kyrkjeskule Ingrid F. Steinland 911 29 024
Ålvundeid søndagsskule Sigmund Aandstad 970 09 441
Ålvundfjord misjonsforening Arne Drøpping 997 15 937
Ålvundfjord søndagsskule Arne Drøpping 997 15 937

 

Helse og livet
Lag og foreninger: Helse og livet
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Landsforbundet mot stoffmisbruk Torill Sundmørsvik 997 95 822
LHL Sunndal og Nesset Kolbjørn Aarstein 950 81 825 lhl.sunndalognesset@lhl.no
Mental helse Sunndal Sissel Vaagland 970 07 939 sunndal@mentalhelse.no
Hørselhemmede landsforbund Sunndal Lars Flatvad 911 26 153
Pårørendes forening Sunndal helsetun Anne Elise Sande 997 04 466
Sunndal og omegn MS-forening Magne Gjersvoll 457 64 719
Sunndal revmatikerforening Gudrun H. Vebenstad 472 70 255 kikki.veb@hotmail.com
Sunndal Røde kors Astrid Uv Gravem 907 97 516 astridug@gmail.com
Sunndal demensforening Anne Lise T. Visnes 958 89 626
Tjukkas-gjengen chapter Sunndalsøra Solveig Refstie 902 46 123

 

For den musikkglade
Lag og foreninger: For den musikkglade
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Løykja musikkorps Turid Haugan 900 46 865 turid.haugan@sunndal.kommune.no
Sunndal jazzklubb Lusie Gjersvoll 926 53 545
Sunndal musikkforening Marianne Lilleby 977 12 901 marianne.lilleby@gmail.com
Sunndal musikkråd Turid Stave 952 27 905
Sunndal rockeklubb Roger Røen 905 08 074 srovingsrom@gmail.com
Sunndal storband Ulf Bersås 476 64 684
Trollheimsbrass Eli Berg 419 18 322 eli.berg@sunndal.kommune.no
Sunndal trekkspillklubb Peder M. Solheim 951 06 839 peder.magne.solheim@gmail.com
Sunndal ungdomskorps Kirsti Hjelde 922 17 092
Ålvundeid musikkorps Grethe Uran 478 90 755 grethe.uran@hydro.com

 

For deg som er glad i naturen
Lag og foreninger: For deg som er glad i naturen
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Flåøyas venner Oddrun Nasvik 481 43 433 odnasvik@online.no
Grødalen hytteigarlag Leif Kåre Gustavsen 481 45 992 leif.kare.gustavsen@hydro.com
Grøvudalslaget Astrid Uv Gravem 466 67 516 astridug@gmail.com
Renndølsetra Eistein Opdøl 913 23 199 www.innerdalen.com
Innerdal turisthytte Arve Husby 990 24 170 innerdalshytta@knt.no
Røymo og Grøvudalen hytteeigarlag Erling Watten
Stiftelsen Gammelsetra Astrid Uv Gravem 466 67 516 astridug@gmail.com
Torbudalen hytteeigerforening Inge Mellemseter 954 31 229 www.torbudalen.no
Vangshaugen fjellstue Kirsti Edøy 97 66 69 69
Alfheim Gunn Signe Aarnes 905 66 408

 

For deg som like lyden av motor
Lag og foreninger: For deg som liker lyden av motor
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
American Car club Magne Sæther 950 61 637
Kubærje Tempoklubb Anders Johnsen 953 68 997 anders.johnsen@hydro.com
Norsk bobil og caravanklubb avdeling Sunndal og omegn Odd Roar Romfo 918 40 310
Sioux MC Sunndal Tommy Haug 481 03 970
Sunndal MC Alf Ingvall Gjersvoll 908 56 837

 

For deg som ikke finner det du leter etter
Lag og foreninger: For deg som ikke finner det du leter etter
Lag/forening Leder/kontaktperson Telefon E-post
Human-etisk forbund Anveig B. Halkjelsvik 915 54 798 anveig@gmail.com
LO Indre Nordmøre Arve Baade 476 48 633
Marys venner Astrid Hjetland 905 44 032
Sunndal flyklubb Leif Arne Mo 920 36 420 sunndalflyklubb@gmail.com
Sunndal mållag Nils Ulvund 900 27 161 nils.ulvund@gmail.com
Sunndal bridgeklubb Bjørn Ivar Lange 456 05 921
Sunndal museumslag Jarle Stavik 974 71 942 jarle@nordmore.museum.no
Øksendal arbeiderlag Marta Perez 951 23 776
Sunndal sjakklubb John Roger Bjerga 472 33 049
Ålvundfjord sanitetsforening Kari Mulvik 907 59 164 kari.mulvik@gmail.com

 

Den offentlige kulturen
Lag og foreninger: Den offentlige kulturen
Avdeling Rolle/område Kontaktperson Telefon
Kulturtjenesten Kultursjef Ole Magne Ansnes 975 95 148
Sunndal folkebibliotek Biblioteksjef Lina Engelsrud 930 35 070
Bibliotekassistent Oddrun Bruseth 97 69 72 77
Sunndal kulturskole Rektor Ingemar Andersson 901 32 760
Sunndal kulturhus Kulturhusleder Steinar Husby 917 39 447
Billetter 916 94 701
Kulturhusarbeidere Nils Arve Nes & Roger Nysveen 911 58 221
Idrett og friluftsliv Avdelingsleder Marit Hjellmo 470 24 189
Sunndal svømmehall Badebestyrer Monika Fiske 918 50 237
Sunndal sportshall Jonny Stavem 917 29 899
Sunndal ungdomssenter Avdelingsleder Kjersti Ramsøy-Halle 916 02 507

 

Endringer i kontaktinformasjon?

Gi tilbakemelding til biblioteket v/Oddrun Bruseth, oddrun.bruseth@sunndal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Biblioteket
E-post
Mobil 90 13 57 85