Leikvin kulturminnepark og Alfheim

 

Alfheim

Lady Arbuthnotts jaktslott Alfheim leies ut etter avtale.
Kontakt: Gunn Signe Aarnes, tlf: 905 66 408
E-post: gunn.signe.aarnes@sunndals.net

 

Om Leikvin

Sunndal Bygdemuseum ble dannet under navnet Leikvin Bygdemuseum i 1935. Siden da har museet vokst fra 3 til 13 bygninger som viser mange sider av Sunndalshistoria. I tillegg administrerer museet Leikvin Kulturminnepark som består av et gravfelt fra jernalder, en botanisk hage, et kvernhus og gravplassen på Løykja. Vi leier også ut lokale i Holtstuo som har plass til 50 personer.

 

Holtstuo

Holtstuo vart flytta til Leikvin i 1987. Da hadde den i lange tider stått som stuebygning på garden Holten i Virumdalen. Gjenreisinga vart utført i 1988 og 1989 med en del reparasjoner fram til i dag. Holtstuo er innredd med mye av det originale innboet. Den brukes i dag som selskaps og møtelokale.

Ta kontakt hvis de ønsker å leie et annerledes selskapslokale. Vi har også ei lita stue, en stall, smie og låve på museumsområdet. Resten av Kulturminneparken Phillipshagen er en del av kulturminneparken hvor museet også er en del.

 

Mrs Arbuthnott

Den mest kjente og markante personen i den lokale britiske historia i Sunndal er heilt klart Barbara Erlington Arbuthnott. Ho kom til Sunndal fyrste gongen sommeren 1866 på bryllupsreise. Ho begynte som de andre Britene og leide seg inn på en gard, og var en årviss gjest. Men snart mista ho hjertet til Sunndalen og folket her. I 1869 mista ho sonen sin James. Etter en krangel mellom James og mannen hennes, William, skal James ha fått et epileptisk anfall og døyde på Fokstua på Dovrefjell, i eit fortvila forsøk på å få guten til doktor i England. Han vart gravlagd på gravplassen på Løykja. De seier ho la skylda på William for at James døyde. Han fekk reisepass og ho vart seinere skilt fra ham.

I 1869 kjøpte ho en del av garden Løykja og fikk bygd det praktfulle Elverhøy. Fru Arbuthnott lærte seg snart å tala Sunndalsdialekt, ho tok del i livet i bygda og lærde frå seg villig det ho kunne om helsestell og hønsehold. Det er sagt at det var ho som fekk sunndalingene til å vaske seg. Leikvinstøgu I 1815 var garden og kirka øydelagt og husa vart flytta dit Leikvinstøgu ligg i dag. Den vart reist i 1823 av gammalt tømmer frå tidligere bygninger. Fru Barbara Arbuthnott kjøpte staden i 1880.

Kontaktinformasjon

Jarle Stavik
Museumsstyrer
E-post
Mobil 97 47 19 42

Åpningstider

Fra 15. juni til 15. august:
Tirsdag–søndag kl 12.00-17.00

Ellers på forespørsel

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra