Bosetting

Sunndal kommune har bosatt flyktninger siden 1988. Det er kommunestyret som vedtar hvor mange som skal bosettes hvert år, etter anmodning fra Integrerings- og mangfolds direktoratet.

Flyktningkontoret har individuell oppfølging av nybosatte flyktninger i samarbeid med andre tjenester, lag og organisasjoner.

 

Boliger

Flyktningkontoret skaffer første bolig til nybosatte flyktninger som selv ikke har klart å finne egnet bolig på det private markedet. Det benyttes både kommunale og private boliger til formålet. Boligen skal være et midlertidig bosted inntil han / hun selv skaffer seg annen bolig enten ved kjøp eller leie.

 

Kvalifisering

Innvandrertjenesten tilbyr nyankomne flyktninger et introduksjonsprogram.

Andre offentlige tjenester tilbys på lik linje med alle kommunens innbyggere.

Introduksjonsprogrammet

 

Bosettingsvedtak 

2019: 26 inkludert 8 enslige mindreårige

2020: vedtak om 21, 16 faktisk bosatt

2021: vedtak om 27

2022: opprinnelig vedtak om 36, justert til 180

2023: vedtak om 180

Statistikk over integrering i Sunndal kommune finner du på IMDi  sine sider.

IMDi sine sider

Kontaktinformasjon

May Jorid Strand
flyktningkonsulent
E-post
Mobil 91 61 29 14
May Anita Bruset
sekretær
E-post
Mobil 90 27 01 62

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra