Introduksjonsprogrammet


Hva tilbyr vi

En pliktig opplæring til nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering i hvordan komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Det bygger på arbeidslivets regelverk med tanke på arbeidstid, ferie og sykefravær. Introduksjonsstønaden utgjør pt 2G ,pr år. 

Deltagernes bakgrunn kartlegges, og medbrakt kompetanse blir vurdert og godkjent. Alle vil få en individuell handlingsplan som følges.

Deltagerne blir tett fulgt opp av programrådgivere.

Elementer i programmet kan være:

  • Grunnskole for voksne
  • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap
  • Ulike kvalifiserende kurs
  • Praksisplasser
  • Arbeidsmarkedstiltak
     

Målgruppe

Alle som er mellom 18 år og 55 år og bosatt etter avtale med IMDI, har rett og plikt til å delta.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Kari Linseth
programansvarlig introduksjonsordninga
E-post
Mobil 910 06 856

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra