Veileder til fornærmede i straffesaker

Overgrep.no leverer en veileder til fornærmede i straffesaker. 

Veilederen er for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep, og gir informasjon om prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav. 

Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.

Overgrep.no

Veilederen (PDF, 294 kB)