Vold i nære relasjoner

knyttneve - Klikk for stort bildeVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Nasjonal nettportal - dinutvei.no

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der en er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Gå til portalen her: dinutvei.no

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utvikla av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentra om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging.

 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne, og deres pårørende. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager i året.

Se mer informasjon på helpetelefonens nettside

 

Krisesenteret for Molde og omegn

Krise­senteret for Molde og omegn IKS gir et tilbud til innbyggerne i Aukra, Eide, ­Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Senteret har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.

Hver siste onsdag i måneden har Krisesenteret for Molde og omegn tilbud ved Sunndal lege- og helsesenter, etter timeavtale. 

Tilbud:

  • Samtale/veiledning
  • Informasjon om rettigheter/juridisk bistand
  • Ved behov/etter ønske, bistand til kontakt med andre instanser.
  • Ved behov kan vi - etter avtale - bestille og betale for tolketjeneste    

Timebestilling/kontakt:

Krisesenteret, tlf. 71 25 66 66

e-post:  krisesenteret.molde@online.no

Mer informasjon om Krisesenteret for Molde og omegn.

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Sunndal kommune vedtok i 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (K.sak 83/17).

Last ned handlingsplanen her: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Krisesenteret for Molde og omegn
E-post
Telefon 71 25 66 66
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
Telefon 80 05 70 00

www.hfsm.no