Føler du deg utrygg?

Det er ikke alltid lett å vite om det du har opplevd er alvorlig nok. Hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg.

I Sunndal kommune har vi nulltoleranse mot vold. Det gjelder både fysisk, psykisk og seksuell vold. Her er mer informasjon til deg som lurer på om du har blitt utsatt for vold eller overgrep.

Ønsker du å snakke med noen?

Er du usikker på om det du opplever er bra for deg?Krisesenteret - tilbud til kvinner, menn og barn

Krisesenteret - tilbud til kvinner, menn og barn

Døgnåpen vakttelefon: 71 25 66 66 

KrisesenteretBarnevernet

Barnevernet

Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.

BarnevernetFamiliekontoret i Molde

Familiekontoret i Molde

Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

Familiekontoret i Molde

Statens barnehus

Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus med tilbud til barn og unge ved mistanke om at de kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Målgruppen omfatter også voksne med en utviklingshemming. 

Statens barnehusKrisesenter

Krisesenter

Her kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Tlf. 71 25 66 66

Krisesenter

 

Politiet

Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.

Overgrepsmottak

  • Molde: 711 20 000 / 711 21 330
  • Kristiansund: 711 21 360
  • Ålesund: 701 62 000
  • Legevakt: 116 117

 

Nok. Møre og Romsdal

Nok.-senteret er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Adresse:
Nok.senteret Møre og Romsdal
Moldelivegen 9
6415 Molde

Nok. Møre og Romsdal