Hva bør du gjøre

  • Jeg vil vite. En av ti barn og unge har blitt utsatt for vold og overgrep. Nettsiden jeg vil vite gir både voksne og barn kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er og hvem du kan kontakte for å få hjelp.
  • Snakk med barnet. Det kan oppleves vanskelig å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. Men det er et alt for viktig tema til å la være. Nettsiden jeg vil vite Jeg vil vite gir enkle tips og råd til hvordan du kan snakke med barn og ungdom om vold og overgrep.
  • Kontakt hjelpeapparatet.

Når du har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, har du plikt til å si ifra.

Sunndal og Tingvoll kommune er med i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid på Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, der Nordmøre og Romsdal har bemanning vekselsvis på Kristiansund og Molde politistasjon.

Barnevernvakta er bemannet med to ansatte på vakt som er tilgjengelig mellom klokken 15.30 og klokken 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen.

Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.

Jeg vil vite

Barnevernet

 

Bekymringsmelding til barnevernet

Hvis du er bekymret for et barn eller ungdom kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Du kan melde anonymt og barnevernet plikter å undersøke saken. Send en bekymringsmelding. Du kan også søke råd hos barnevernet.

 

Akutt hjelp

Hvis det er akutt, skal du varsle politiet og barnevernet umiddelbart. 

 

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket ved sykehusene i Molde, Kristiansund og Ålesund.

Molde: 711 20 000 / 711 21 330

Kristiansund: 711 21 360

Ålesund: 701 62 000

Legevakt: 116 117

 

Samtale, råd og veiledning

Ta kontakt med fastlege, psykisk helsetjeneste, helsestasjon, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning. Du kan også hjelpe barnet til å selv ta kontakt.

Nettsider med informasjon og hjelp: