Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er en felles plan for kommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes. 

Handlingsplanen ble vedtatt av kommunene i 2017.

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner