Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er en felles plan for kommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunene i 2017. Planen digitaliseres i 2022 i forbindelse med rullering. 

Se handlingsplanen her:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner