Er du bekymret for noen

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe?

Barn og unge som opplever vold og overgrep viser ofte lite utad og holder det for seg selv. Enten fordi det er tabu og flaut, de føler seg maktesløse eller fordi de er truet til taushet. Det gjelder å være oppmerksom. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Mange har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Ikke all vold er synlig, og den kan derfor være vanskelig for utenforstående å oppdage. Når det i tillegg kan være vanskelig for den som utsettes for vold å fortelle om det til andre, forblir ofte volden usynlig. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Snakk sammen! Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for vold, kan være vanskelig og vi kan derfor være redde for trå feil. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg. Å vise at du bryr deg og lytter, og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt kan være noe av det viktigste du kan bidra med. 

Målet med en slik samtale er å motivere den som er utsatt for vold til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi.

Ved alvorlige trusler eller fysiske skader etter vold og overgrep, kontakt politiet, legevakt eller krisesenteret.

Politiet

Legevakt 

>  Krisesenteret

 

Samtaler, råd og veiledning

Ta kontakt med familievernkontoret, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning.

Familievernkontoret

Krisesenteret