Rus

Har du et rusproblem, eller er bekymret for noen du tror kan ha et rusproblem, kan du ta kontakt med psykisk helsetjeneste, eller fastlegen din.

Her får du informasjon og veiledning om hvordan du kan få hjelp. Tilbudet du får, avhenger av hvor alvorlig rusproblemet ditt er. 

Psykisk helsetjeneste

Har du utfordringer i livet du vil jobbe med? Trenger du bistand i en periode for å møte og takle disse utfordringene på en lettere måte? Psykisk helsetjeneste tilbyr oppfølging og støtte til deg i ditt arbeid mot en bedre hverdag.

Hva kan du få hjelp til? 

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og er tilpasset hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan være:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • sosial trening på forskjellige arenaer
  • boveiledning 
  • følge på møter og samarbeide med NAV, arbeidsgiver, fastlege og andre relevante tjenester (ansvarsgruppe)
  • hjelp til å få kontakt med andre tjenester du trenger støtte fra en periode

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten:

Dersom det er behov for og du ønsker det kan du be fastlege, NAV eller behandler i psykisk helse om henvisning til TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling). Hos spesialisthelsetjenesten kan du få avrusning og andre typer behandlinger.

AKAN

AKAN sine sider kan du ta en test om hvor alvorlig ditt alkohol bruk er, slik at du lettere ved behov kan justere forbruket. 

Helsenorge.no

Hos helsenorge.no kan du lese om avhengighet og rus.

HAP

– en APP for deg som ønsker å slutte med eller redusere ditt cannabisbruk.

Fritt sykehusvalg

Hos frittsykehusvalg.no kan du finne ut mer om behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Pårørende

Ivareta pårørendetelefonen 800 40 567

Hjelpetelefoner/nettsider