"Sov godt" -kurs om søvn og søvnvansker

Dette er et kurs for de som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten å bruke medikamenter. Insomni er definert som en subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsovning, for tidlig oppvåkning om morgenen og/eller dårlig søvnkvalitet flere ganger i uken som går ut over daglig fungering.

Målet er å lære om søvn og gode søvnvaner, å bli mer fornøyd med egen søvn og sove bedre.

Deltagerne vil få en egen søvndagbok som skal fylles ut hver dag under deltagelse på kurset.

Kurset går over 4 uker og hver samling varer i 2 timer med innlagt pause. Gruppens størrelse vil variere.

Nærmere opplysninger og påmelding:

Du kan henvises til kurset fra din fastlege/behandler eller selv ta direkte kontakt med:

Svein Riise tlf.: 90 71 60 62, e-post: svein.riise@sunndal.kommune.no

Ann Iren Kvamme tlf.: 90 75 44 93, e-post: ann.iren.kvamme@sunndal.kommune.no

Ingjerd Reiten tlf.: 91 69 64 42, e-post ingjerd.reiten@sunndal.kommune.no