Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Dette er et kurs som er utarbeidet for personer som har eller har hatt perioder med nedstemthet og symptomer på depresjon. 

Bilde av ansiktet til en kvinne - Klikk for stort bildeBehandlingsmetode som er egnet for bruk i kommunehelsetjenesten. Illustrasjonsbilde

En viktig målsetting er at deltagerne lærer metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon, hjelp til selvhjelp.

Fokus vil være på generelle utfordringer knyttet til depresjon og det er ikke nødvendig å utlevere personlig informasjon i gruppen.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakeren arbeider med problemene utenom kursøktene ved hjelp av metoder og teknikker som han eller hun lærer på kurset. Til hjelp har han eller hun en arbeidsbok;  "Å mestre depresjon" som distribueres av Rådet for Psykisk helse. Dette arbeidet er en viktig del av prosessen for å komme ut av depresjonen.

Kurset har 8-12 deltagere, og har en varighet på 10 uker. Det følger en fast struktur, og hver samling er på 2,5 time med innlagte pauser.

Hver deltager får kursboken «Å mestre depresjon» som blir brukt aktivt i kurset.  Det er lagt opp til hjemmeoppgaver mellom hver samling.

Før kurset gjennomføres en forsamtale.

Kurs i depresjonsmestring har god effekt (Napha: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Hvordan få kurset?

Du kan henvises til kurset fra din fastlege/behandler eller selv ta direkte kontakt med en av terapeutene.