Kurs i mestring av depresjon (KiD)

DepresjonDette er et kurs som er utarbeidet for personer som har eller har hatt perioder med nedstemthet og symptomer på depresjon. 

En viktig målsetting er at deltagerne lærer metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon, hjelp til selvhjelp.

Fokus vil være på generelle utfordringer knyttet til depresjon og det er ikke nødvendig å utlevere personlig informasjon i gruppen.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakeren arbeider med problemene utenom kursøktene ved hjelp av metoder og teknikker som han eller hun lærer på kurset. Til hjelp har han eller hun en arbeidsbok;  "Å mestre depresjon" som distribueres av Rådet for Psykisk helse. Dette arbeidet er en viktig del av prosessen for å komme ut av depresjonen.

Kurset har 8-12 deltagere, og har en varighet på 10 uker. Det følger en fast struktur, og hver samling er på 2,5 time med innlagte pauser.

Hver deltager får kursboken «Å mestre depresjon» som blir brukt aktivt i kurset.  Det er lagt opp til hjemmeoppgaver mellom hver samling.

Før kurset gjennomføres en forsamtale.

Kurs i depresjonsmestring har god effekt (Napha: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Nærmere opplysninger og påmelding

Du kan henvises til kurset fra din fastlege/behandler eller selv ta direkte kontakt med en av terapeutene.

Kontaktinformasjon

Svein Riise
kognitiv terapeut
E-post
Mobil 907 16 062
Ingjerd Reiten
kognitiv terapeut
E-post
Mobil 916 96 442
Ann Iren Kvamme
spesialsykepleier psykisk helse
E-post
Mobil 907 54 493

Adresse

Ringvegen 19, Sunndalsøra