Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurset er for den som har behov for å regulere og mestre belastning. Formålet er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Hensikten er hjelp til selvhjelp.

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser. Belastning er en opplevelse av manglende kontroll og mestring. Tegn/ symptomer på dette kan være:

  • Tretthet og slitenhet
  • Muskelspenninger og smerter
  • Negativt selvbilde og tristhet
  • Raskere irritert og problemer med søvn
  • Vansker med konsentrasjon
  • Uro, grubling/ bekymringstanker

Hvordan vi reagerer på belastning er avhengig av hvordan vi mestrer. Målet med mestring er å møte belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Målet med KiB-kurset: Å identifisere egne belastninger Gjenkjenne signaler på overbelastning Forebygge overbelastning Øke egen mestringsevne

Kurset går over 10 uker og følger en fast struktur. Hver samling er på 2,5 time med innlagte pauser. Gruppen vil ha 12-14 deltagere. Fokuset er på generelle utfordringer i forbindelse med belastninger og det er ikke nødvendig å dele personlig informasjon i gruppen.

Hver deltager får en bok «Kurs i mestring av belastning», som brukes aktivt gjennom kurset. Mellom hver samling er det lagt opp til hjemmeoppgaver.

Før kurset gjennomføres en forsamtale.

Nærmere opplysninger og påmelding

Du kan henvises til kurset fra din fastlege/behandler eller selv ta direkte kontakt med en av terapeutene.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere

"Bra kurs. Har lært nye måter å tenke på "

"Kurset har gjort at jeg har blitt flinkere til å tenke positivt og forandre negative tanker/følelser. Jeg som person ser lysere på fremtiden og tiden med familie og andre".

" Kurset har gjort meg til en person som tar hverdagsutfordringer med en gang. Det blir lettere å komme i gang hvis man har et godt/positivt utgangspunkt. Tidligere var jeg en person som så mørkt på så og si alt. Så generelt er jeg meget godt fornøyd med kurset, dette har hjulpet meg veldig mye".

" Kurset har fått meg til å stoppe opp og tenke meg om før jeg "handler", står på for alle andre».