Søk om psykisk helsehjelp for barn og unge

 

Barnets rettigheter

Du har rett til å si sin mening og bli hørt uavhengig av alderen din. Det betyr blant annet at du har rett til å være med på å bestemme ditt eget helsetilbud. Hvis du har et ønske om at foresatte, eller en annen voksen, er til stede når vi møtes skal dette respekteres.

Er du 16 år er du helserettslig myndig. Det vil si at du må være enig i helsehjelpen du skal få. Du kan også velge hvor mye dine foresatte skal involveres i det som skjer.

Er du over 12 år har du rett til å få informasjon og til å bli hørt når du sier din mening. Er det spesielle grunner til at du ikke vil at foreldrene dine skal involveres eller informeres, bør dette respekteres. De kan likevel ha krav på informasjon, hvis det er nødvendig for at de skal kunne ta vare på deg.

Dette gjelder også selv om du er over 16 år. I så fall vil vi snakke med deg for å finne ut hva som er riktig, mulig og trygt i ditt tilfelle. Skal foreldrene dine få informasjon mot din vilje, skal du få vite hva som vil bli sagt og få mulighet til å bli med i planleggingen av hvordan det skal sies.

 

Barn og samtykke

Foreldrene eller andre som har foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år.

Fra et barn blir født til det er 12 år skal foreldrene ha all informasjon om barnets helsetilstand og den helsehjelpen det mottar. Barnet skal også gis informasjon ut i fra egne forutsetninger.

  • Når barnet er fylt 7 år skal det høres, og det skal legges økende vekt på barnets meninger ut i fra alder og modenhet.
  • Fra barnet er fylt 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt. Barnet kan kreve en viss beskyttelse mot at nærmere angitt informasjon gis foreldrene. Forutsetningen er at barnet gir eksplisitt uttrykk for dette, og at det skyldes grunner som helsepersonell kan og bør respektere.
  • Fra barnet er fylt 16 år kan ungdommen selv samtykke til helsehjelp.

 

Hva må du gjøre før du søker?

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides).
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
  • Last ned og fyll ut fullmakt (PDF, 53 kB)
  • Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes).

Søknadsskjemaet (krever ID-porten)

 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt servicekontoret eller tildelingskontoret så sender vi deg søknadsskjemaet.

Du kan også be fastlege, behandler, skole/lærer, barnehage, barnevernet eller helsesykepleier om å hjelpe deg.