Pakkeforløp psykisk helse og rus

 

Kort fortalt

Pakkeforløp skal bidra til at du får tilpasset og helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. I pakkeforløpet legger vi til rette for at du skal få være med å bestemme i behandlinga, og at behandlingen skal vurderes underveis.

Et pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres – både på sykehus og i kommunen.

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

 

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

 

Barn (under 18 år)

Har du vonde følelser og tanker som er veldig plagsomme og som ikke forsvinner, kan det hende du trenger hjelp for å bli bedre. Da er det godt å vite at du kan få hjelp av en hel heiagjeng: 

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal barnet henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

 

Hva er viktig for deg?

Brukermedvirkning, brukertilfredshet og involvering av pårørende
er et sentralt mål for pakke- og pasientforløp.

For å få til det må vi vite hva som er viktig for deg og aktivt involvere deg og dine pårørende i din behandling. God informasjon og forutsigbarhet skal sikres gjennom hele forløpet.

Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vi samarbeider med helseforetakene for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

 

Få hjelp av en forløpskoordinator

For at du skal oppleve en sammenheng i tjenestene fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen, er det opprettet forløpskoordinatorer i tjenestene.

Forløpskoordinatoren skal sikre at du får den hjelpen du trenger og har rett på, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 

Du får egen forløpskoordinator

I forbindelse med innføring av pakkeforløp, skal vi oppnevne en forløpskoordinator til deg.

Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.

 

Nyttige linker:

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/

 

Hvordan ta kontakt?

Pakkeforløpet starter i kommunen hos fastlege, barnevernet eller annen henviser.