Familieveileder

Henvisning

Foresatte og ungdom kan henvende seg direkte eller ta kontakt via lærer, førskolelærer, helsesykepleier m.fl.

Virksomheter

• Råd og veiledning til barn og unge 0 - 20 år og deres foresatte. (Det tas utgangspunkt i det ungdom og/eller foreldre ønsker hjelp til.)
• PMTO (Parent Management Training Oregon) er en foreldretreningsmodell hvor målgruppen er familier med barn i alderen 3-12 år, med alt frå begynnende til fastlåste konflikter i familien.
• Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Veiledning til foreldre, innledninger på skoler, organisasjoner med mer.
• Helsestasjon for ungdom (Sunndal videregående skole torsdager fra kl. 10.00 - 12.30)
• BAPP gruppe koordinator.
• Samarbeid med andre hjelpetjenester og skoler.

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra