Pårørendetreff

Gruppesamtaler for pårørende

Et tilbud fra januar 2023 for ektefeller/partnere til personer med demens.

Består per tiden av en fast gruppe, med møter til faste tidspunkt hver 14. dag ved Sunndal Folkebibliotek.

Demenskoordinator tilrettelegger gjerne for etablering ny gruppe, eller for andre pårørendegrupper (f.eks. barn), hvis det ønske og grunnlag for det.