Aktivitetsvenn

Aktivitetsvenn er et helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud for personer med demens sykdom. En aktivitetsvenn gjør en frivillig innsats som bidrar til et bedre aktivitetstilbud for demenssyke.

OBS! Det er per tiden ikke et aktivt tilbud om aktivitetsvenn og kurs i Sunndal kommune. Planen er å gjenoppta arbeidet med aktivitetstilbudet høsten 2023.

Ca. 80 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Aktivitetstilbud for demenssyke er begrenset i forhold til behovet.

I samarbeid med frivillige aktivitetsvenner får personer med demens sykdom, mulighet til å fortsette med sine fritidsaktiviteter.

Hva er en aktivitetsvenn?

En aktivitetsvenn er en frivillig person, som med kurs og veiledning, gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

Å være aktivitetsvenn er givende for en selv også. En gjør noe en liker å holde på med, samtidig som person med demenssykdom får flere gode dager og gode opplevelser. Tiden en ønsker å bruke, samt hyppigheten av aktiviteten bestemmer en selv.

Kurs for aktivitetsvenner

Sunndal kommune tilbyr i samarbeid med Sunndal demensforening kurs for aktivitetsvenner to ganger i året.

Disse annonseres separat.