Skatteoppkreveroppgavene overført til Skatteetaten

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

> Informasjon på Skatteetatens sine sider

Saker til behandling er overført til Skatteetaten

Hvis du har hatt sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, er denne overført til Skatteetaten. Du kan ha fått tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.

Kontakt Skatteetaten

Kontakt Skatteetaten på tlf 800 80 000

> Skatteetatens hjemmeside

Nærmeste skattekontor er i Surnadal,  Molde og Kristiansund.