Digitalisering av offentlige anskaffelser

Selvbetjening - Klikk for stort bildeGjør alt digitalt Ukjent

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017 stilles det krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje digitalt. Det er dermed ikke lenger anledning å levere tilbud til Sunndal kommune pr. papir.

Nytt regelverk

Endringene i regelverket medfører at offentlige oppdragsgivere med anskaffelser omfattet av del II og del III i forskrift om offentlige anskaffelser minimum må ha tilgang til en elektronisk løsning for utveksling av anskaffelsesdokumentene, forespørsler om å delta i konkurranse, bekreftelse av interesse og innlevering av tilbud fra 1. juli 2018.

Konsekvenser for leverandører

I  Sunndal kommune skal systemet også benyttes i anskaffelser etter del I i forskriften, anskaffelser over kr 100 000. Dette som ett ledd i arbeidet med økt digitalisering av dagens manuelle arbeidsprosesser.

Det er ikke lenger anledning til å levere inn tilbud til Sunndal kommune pr papir. Alle tilbud må leveres via Mercell som er vår leverandør av denne elektroniske løsningen.

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi: ligger på Doffin som vanlig. Man blir her rutet videre til Mercelløsningen.

Anskaffelser under nasjonal terskelverdi: inviterte leverandører mottar en mail fra Mercelløsningen med invitasjon til konkurranse.

Nærmere informasjon om løsningen

Mercell sin nettside 

"Hvordan få opp veiledning for innlevering av tilbud i Mercell".. (PDF, 3 MB)