Purringer/innfordring

Hvis du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, vil du få purring med purregebyr.

Betaler du ikke purringen, går kravet videre til Kredinor for innfordring/inkassobehandling.

Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.